Aktuality

Valná hromada našeho oddílu 2017

Rok se s rokem sešel a tak jsme se opět sešli i my...


Zpráva z Valné hromady oddílu badmintonu TJ Sokol Fryčovice konané dne 24. 11. 2017

Valné hromady se zúčastnilo jen 16 členů oddílu, tedy 29% členské základny - počet členů oddílu v roce 2017 je 55 (v roce 2016 byl 64), přičemž očekáváme, že počet členů příští rok ještě poklesne. Přesto je škoda, že se VH neúčastnilo více aktivních hráčů – nechceme, aby to bylo pouhé schůzování. Nejen, že se sejdeme i s těmi, se kterými se na trénincích míjíme, ale hlavně VH máme všichni možnost  vyjádřit se k fungování klubu, přinášet nové nápady ke zlepšení jeho činnosti, měnit výši poplatků, apod..

Zprávu o činnosti klubu za rok 2017 přednesl Petr Vanduch:

Počet tréninkových jednotek je dostačující a všichni zájemci mají příležitost si zahrát. Nově jsme získali sobotní hodiny, které využíváme na volejbal.

Konalo se zimní „soustředění“ na RS Tesla na Horní Bečvě, kde jsme stihli lyžování sjezdové a v sobotu jsme si „užili“ i běžky. Počasí ani terén nebyl zrovna ideální, ale porvali jsme se s tím a ocenění si zasloužili i nováčci (psáno s malým n!). Letní „soustředění“ proběhlo na Vltavě, kde byly přibrány i děti a společně jsme si to opět užili. Pro velký úspěch se tyto akce budou konat v v roce 2018 – zimní je naplánována na 2. – 4. 2. 2018 opět na RS Tesla. Bylo to opravdu fajn, budeme rádi, když se přidají i ti, co letos nebyli! Letní termín i místo ještě naplánujeme.

S velkým úspěchem i oceněním Sokola se setkala naše pomoc při organizaci Pohádkového lesa – Indiáni dětem i dospělým hezky zpříjemnili jinak nudnou „saunovku“.

I příští rok můžeme pomoc Sokolu při organizaci jeho největší každoroční akce – pořadatelskou službou na Šibřinkách. I tentokrát by to byl 1. pátek, tedy 16. 2. 2018. Věřím, že nás opět bude dost a vše proběhne na výbornou.

Zaznamenali jsme zájem dětí o hraní – bude naší snahou toto podpořit a opět využít nedělní termín od 16 hod. pro tuto aktivitu. Věkovou hranici doporučujeme od 10 let.

Pokladník klubu Jitka Vanduchová přednesl zprávu o hospodaření oddílu – vzhledem k přebytku v pokladně byl odhlasován pro příští rok příspěvek na míčkovné ve výši 200,- Kč, což společně s členstvím v Sokole, které máme určeno ve výši 600,- Kč, činí celkem 800,- Kč na rok 2018. Za to však můžeme Sokol požádat o příspěvek na naši činnost, což velmi pravděpodobně využijeme (letos Sokol investoval do rekonstrukce kuchyně, tak jsme o příspěvek nežádali).

 Vzhledem ke svému vytížení a chystaným mateřským povinnostem požádala Kristýna Konvičková o uvolnění z výboru klubu, proto tento bude v roce 2018 „pracovat“ v tomto složení:

Petr Vanduch, Jirka Šefl, Tomáš Janša, Daniela Smutná, Milan Nováček a Jirka Kokeš.

Ve Fryčovicích dne 24. 11. 2017

Petr Vanduch

předseda oddílu